previous pauseresume next

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته بهره وری ستاد دانشگاه

یازدهمین جلسه کمیته بهره وری ستاد دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ ساعت ۱۰ صبح در دفتر شورای معاونت پشتیبانی با حضور اعضاء تشکیل گردید و در خصوص تهیه شیوه نامه و فرایند خرید خدمات مدیریتی،بهره وری و مشاوره ای ،نحوه تدوین استاندارد شاخص های بهره وری بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیماتی اتخاذ شد.سپس آقای رستمی /کارشناس بهره وری در خصوص مصرف انرژی در واحدها گزارشی ارائه دادند.

برگزاری دهمین جلسه کمیته بهره وری در بیمارستان امام خمینی(ره)فلاورجان

دهمین جلسه کمیته بهره وری دانشگاه با حضور اعضاء و مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان اصفهان روز سه شنبه مورخ ۲۷/۸/۹۳ساعت ۸ صبح در محل بیمارستان امام خمینی فلاورجان برگزار شد.در این جلسه آقای سیدقلعه /کارشناس دادگستری در خصوص آشنایی با دستورالعملهای تجمیع بیمه نامه های دانشگاه و آقای احمدی/رییس اداره کار و تامین اجتماعی در زمینه آشنایی با قوانین و مقررات روابط کار توضیحاتی ارائه دادند، سپس اعضاء در زمینه های یادشده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تغییر نام کاربری در سامانه استقرار چرخه بهره وری

نام کاربری رابطین آماری جهت ورود اطلاعات در سامانه استقرار چرخه بهره وری تغییر یافت. رابطین محترم می بایست عبارت kw\"" را از ابتدای نام کاربری خود حذف نمایند.

جلسه کمیته راهبردی ارزش نسبی خدمات سلامت

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۳/۸/۵چهارمین جلسه کمیته راهبردی ارزش نسبی خدمات سلامت با حضور رئیس ، دبیر و اعضای کمیته، در دفتر جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع تشکیل و در خصوص کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، رفع ابهامات آن ، تعامل با وزارتخانه و نحوه آموزش گروه هدف بحث و تبادل نظر گردید.

ورود اطلاعات شاخصهای بهره وری در نرم افزار جدید توسط رابطین

با همکاری رابطین بهره وری شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی/بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی و نرم افزار مربوطه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.لذا کلیه رابطین موظفند از تاریخ ۹۳/۸/۱۴نسبت به ورود اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند.

اصلاح شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی ، بیمارستانها و شبکه های بهداشت درمان

شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی ، بیمارستانها و شبکه های بهداشت درمان با مساعدت کارشناسان و رابطین بهره وری اصلاح گردید.از آنجا که سامانه استقرار چرخه بهره وری نیز مورد بازبینی قرار گرفت، لذا آدرس جدید سامانه جهت ورود اطلاعات اصلاحی متعاقبا اعلام میشود و کلیه رابطین موظف به تکمیل اطلاعات در قالب جدید می باشند.برای دریافت شاخصهای اصلاحی اینجا را کلیک کنید.

برگزاری نهمین جلسه کمیته بهره وری در بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

نهمین جلسه کمیته بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۳/۷/۸ ساعت ۸ صبح با حضور آقای دکتر یارمحمدیان ،اعضاء کمیته بهره وری و مدیران بیمارستانها در بیمارستان عیسی بن مریم (ع) تشکیل گردید.در این جلسه چالشهای بهره وری بیمارستانها مطرح و راهکارهای رفع موانع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین مقرر گردید کمیته بهره وری به صورت چرخشی در یبمارستانها تشکیل شود.

بازدید گروه مدیریت بهره وری از بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

آقای دکتر جهانگرد و کارشناسان بهره وری دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۶/۱۹ از ساعت۸ تا۱۴ ضمن مذاکره با رئیس و مدیر از واحدهای مختلف بیمارستان از جمله:درآمد،حسابداری،اتاق عمل،امور قراردادها،انبار دارویی و داروخانه بازدید بعمل آوردند و پیشنهادات سازنده جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه  ارائه گردید.

برگزاری جلسه کمیته بهره وری دانشگاه

کمیته بهره وری دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۹۳/۶/۱۸ ساعت ۱۰ صبح در دفتر شورای معاونت پشتیبانی دانشگاه با حضور اعضاء و با موضوعات زیر تشکیل گردید.

۱- بررسی نحوه تدوین شیوه نامه تایید صلاحیت شرکتهای مشاوره ای ،خدمات مدیریتی و بهره وری

۲-بررسی نحوه فرایند خرید تجهیزات پزشکی

آغاز ورود اطلاعات در سامانه استقرار چرخه بهره وری توسط رابطین

بر اساس نامه شماره ۲/۱۲۶۳۹/د مورخ۹۳/۶/۹ مدیریت محترم بهره وری ، کلیه رابطین بهره وری موظف اند تا تاریخ ۹۳/۶/۲۰ نسبت به ورود اطلاعات سال۱۳۹۳ در سامانه استقرار چرخه بهره وری اقدام نمایند.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت بهره وری RSS