previous pauseresume next

شرح وظایف کمیته بهره وری واحدها

شرح وظایف کمیته بهره وری واحدها به شرح زیر می باشد:

 

۱.       برنامه ­ريزي در جهت  اجراي فرآيند استقرار چرخه  بهره وری

۲.       آسيب­ شناسي , عارضه یابی و شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده بهره وری در واحددر خصوص بهره­وري و ارائه پیشنهادات موثر در راستای رفع موانع موجود

۳.      کنترل و نظارت بر اجرای پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیته بهره وری دانشگاه در راستای افزایش درآمد و کاهش هزینه

۴.       احصاء،مستند سازی و اصلاح فرایندها(مهندسی مجدد)با رویکرد ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و در نهایت افزایش بهره وری

۵.       برگزاری جلسات توجیهی با روسا ی بخشها و کارکنان در خصوص راهکارهای افزایش بهره وری

۶.       پایش و نظارت بر اجرای پیشنهادات تایید شده در شورای نظام پیشنهادات در راستای افزایش بهره وری

۷.      همکاری در نیازسنجی آموزشی کارکنان در سطح واحد با هدف رفع موانع ارتقاء بهره وری

۸.      بررسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتهای موجود (ماتریس swot)

۹.       بررسی و ارائه نقطه نظرات اصلاحی برای راه اندازی واحدهای مورد نیاز و درآمد زا در بیمارستان و یا حذف بعضی از خدمات زائد به مدیریت مرکز

۱۰.    مشارکت با واحد روابط عمومی در تبلیغ قابلیت هاو توانایی ها و خدمات بیمارستان توسط رسانه های عمومی

۱۱.   شناسایی موانع و چالشهای موجود در ارائه خدمات درمانی و رفاهی به بیماران، همراهان و کارکنان